Uniwersytet                Jagielloński
The Jagiellonian University Joseph Conrad Research Centre
Ośrodek dokumentacji i badania twórczości Josepha Conrada
ul.  Grodzka   64                                                                          room / pokój  208
31 - 044 Kraków                                                              ☎  (+ 48)   12  663 17 89


Inne dyżury:        Prof. dr hab.  Jolanta Dudek,  D.Phil. (Oxon)

Monday / poniedziałek            1300 – 1430


e-mail:   jmdplacmariacki@krakow.home.plSeminarium  magisterskie   2017 / 2018:   

Sala 208                


Temat I:

Temat II:
                                                          
Konrad Korzeniowski
1863
„Kochanej Babuni, która mi pomogła biednemu tatkowi ciastka do więzienia posyłać, wnuczek Polak-Katolik
i szlachcic Konrad”

“To my dear Granny, who helped me take cakes to prison for my poor daddy. Your little grandson ― Pole, Catholic and nobleman ― Konrad”

Herb Nałęcz używany przez rodzinę Korzeniowskich
(rys. Tadeusz Gajl)

The Nałęcz coat of arms used
by the Korzeniowski family
(drawn by Tadeusz Gajl)